Vejledning til pleje- og omsorgssektoren

Du kan benytte dig af Marte Meo i samspillet med demente og psykisk syge mennesker. Du kan bl.a. få hjælp til vrede og urolige beboere, skabe en bedre kontakt og få større glæde i hverdagen.

Vi bruger videooptagelser af samspillet mellem brugeren og medarbejderen, som bruges til at finde frem til det positive, der kan bygges videre på.

Når vi analyserer filmoptagelserne, ser vi på, hvordan den demente eller psykisk syge reagerer på kontakten med dig eller din medarbejder. På den måde kan vi se, hvad de har brug for i forhold til at forbedre samspillet.

Afhængig af situationen bruger vi Marte Meo som overordnet omsorgsprincip, hvor vi tager udgangspunkt i brugerens behov, eller som supervisionsmodel til at optimere plejen generelt.


Jeg underviser på SOSU-skoler i Jylland og på Sjælland i, hvordan Marte Meo metoden kan hjælpe demensramte, samt giver supervision på de enkelte institutioner.

Læs om mine kurser eller kontakt mig for at høre mere.