Vejledning og supervision

Jeg får mange henvendelser fra skoler, gymnasier, børnehaver og plejecentre som handler om, at den professionelle ønsker supervision. Det skal give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde eller forbedre sin relation til eller ledelse af barnet, den unge eller plejehjemsbeboeren.

De spørgsmål der ofte kommer er:

  • Hvordan får jeg større arbejdsglæde?
  • Hvordan sikrer jeg en undervisning, hvor børnene/de unge får noget ud af det, opfører sig godt, og hvor jeg selv har en god dag?
  • Hvordan kan jeg give beboerne på centeret den bedst mulige hverdag? Og mig selv en større arbejdsglæde?
  • Hvordan kan jeg lave den bedst mulige MUS-samtale?
  • Hvordan har jeg som praktiserende læge den bedste samtale med patienten?

Jeg tager alle disse spørgsmål op i supervision. Her kan vi filme situationerne og se de involveredes aktion og reaktion på en unik måde. Ved hjælp af filmen kan vi bruge teori og billeder til at analysere, hvordan vi kan gøre situationen endnu bedre for alle parter.