Terapeutuddannelsen

Marte Meo-terapeut

Som uddannet terapeut kan du formidle Marte Meo teoretisk og praktisk, du kan give supervision til kolleger eller andre professionelle, og du vil kunne arbejde terapeutisk i familier.

Små hold - stor erfaring - stort udbytte

 

"Tidligere var jeg næsten bange for ham, og kunne ikke få ham til at spise noget. Nu forstår jeg ham, og kan se lige hvornår han er klar til at få maden. Det er en kæmpe forandring."

- Ansat på plejecenter om beboer

Uddannelsen indeholder

 • Min. 18 undervisningsdage á min. 6 timer fordelt på ca. 18 måneder
 • Grundig introduktion til Marte Meo: Metode, principper og teori
 • Undervisning i at anvende og formidle Marte Meo i teori og praksis
 • Oplæring i at supervisere kolleger eller andre professionelle
 • Undervisning i at arbejde terapeutisk i familier
 • Sparring i filmredigering i Windows Movie Maker eller iMovie til brug i det videre arbejde med Marte Meo

 

Forberedelse til uddannelse udgør cirka 192 timer til at optage og gennemgå film, læse litteratur og forberede eksamen.

Forudsætning

Det er en fordel, hvis du som deltager har erfaring fra et eller flere af nedenstående områder.

- Pædagogisk grunduddannelse

- Social- og sundhedsfaglig grunduddannelse

- Erfaring inden for eget arbejdsområde

Det vil være ideelt med flere deltagere fra samme arbejdsplads. Jeg kan samle et hold lokalt, så uddannelsen afholdes tæt på jer.


Eksaminationen foregår ved undertegnede og en Licensed Supervisor som censor, f.eks. Josie Aarts fra Marte Meo International.

Uddannelsesstart

Se her, hvornår der er uddannelsesstart i nærheden af dig.

Pris

Pr. person (inkl. let frokost, kaffe, te og frugt/brød i løbet af dagen): 28.500 kr.

Hertil kommer udgifter til eksamen og certifikat (ca. 3.500 kr. /2023 pris)

Tilmelding

MarteMeoCenter.dk
v/Dorte Nikolajsen
M: 61 36 41 01
E: kontakt@martemeocenter.dk

Introduktionskursus

5-dages kursus

Lær at anvende Marte Meo analyse og intervention, og bliv i stand til at anvende videoer som dit redskab. Lær om metoden, principperne og teorien bag Marte Meo og bliv bedre til støttende kommunikation og samspil.

 

Introduktionskurset er et grundforløb, som egner sig til skoler, vuggestuer, dagplejer, børnehaver, specialskoler og -institutioner, plejehjem og andre steder, hvor der arbejdes med relationer.

"Tænk, at smil, kontakt og tryg ledelse kan betyde så meget for inklusionen af et barn."

- Lærer efter arbejde med tryg klasseledelse

Kurset indeholder

 • Introduktion til Marte Meo: Metode, principper og teori
 • Individuel supervision/tilbagemelding på videooptagelser
 • Introduktion til at lave interaktionsanalyse
 • Introduktion til at få øje på barnets/den unges nærmeste udviklingszone og i at møde barnet/den unge i et positivt og udviklingsstøttende samspil
 • Vi arbejder med hverdagssituationer med samvær, som skaber problemer eller undren

Mellem kursusdagene

Kursisterne laver videooptagelser og arbejder med arbejdspunkter ud fra Marte Meo mellem de enkelte kursusdage.

Program

Dag 1: Introduktion til Marte Meo metoden, se egne film

Dag 2: Film fra egen basis, arbejdspunkt gives

Dag 3: Teori, gensyn med arbejdspunktet, supervision

Dag 4: Vi udarbejder arbejdspunkter med baggrund i optagelser fra arbejdsstedet og følger op på dem

Dag 5: Afslutning på forløbet. Hvordan kan vi sikre, at vi bruger Marte Meo fremover?

Pris

Pr. person inkl. let forplejning (frokost, frugt og kaffe/te): 5.700 kr.

Tilmelding

MarteMeoCenter.dk
v/Dorte Nikolajsen
M: 61 36 41 01
E: kontakt@martemeocenter.dk

Brush Up-kursus

Genopfrisk Marte Meo

Har du holdt en pause eller har du blot brug for støtte og tilbagemelding på dit arbejde, så få genopfrisket Marte Meo metoden. Her får du en masse ny inspiration og du kan få afsluttet nogle af dine igangværende cases.


Kurset henvender sig primært til Marte Meo-terapeuter og -studerende, og vi arbejder med optagelser af dine egne cases.

"Jeg kan ikke huske, vi har haft en magtanvendelse."

- Ansat i ældrepleje efter længere tids supervision

Kurset indeholder

 • 2-6 undervisningsdage, som du selv vælger efter ønske
 • Genopfriskning af Marte Meo
 • Støtte til analyse
 • Hjælp til tilbagemelding
 • Afslutning af cases
 • Sparring i forhold til hvad du har brug for
 • 6-8 deltagere

Pris

Pr. person (inkl. morgenbrød, let frokost og kaffe/te): 2.200 kr. - 6.600 kr.

Kurset varer seks dage, og du kan tilmelde dig to eller flere dage afhængig af dit behov. Prisen er 1.100 kr. pr. dag.

Tilmelding

MarteMeoCenter.dk
v/Dorte Nikolajsen
M: 61 36 41 01
E: kontakt@martemeocenter.dk